Akce

<<    2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007    >>
14.12.2008 Biřmování
Po více než padesati letech byla v naší farnosti udělena svátost biřmování. Otec biskup František Václav udělil tuto svátost 14 adeptům, kteří se přes půl roku na přijetí připravovali pod vedením otce Darka. Protože mezi biřmovanci jsou i někteří z místních hasičů, byl i slavnostní oběd uspořádán na zdejší hasičárně. Mnozí se takto osobně s otcem biskupem setkali vůbec poprvé.

5.12.2008 Mikuláš
Stejně jako loni tak i letos zavítal do naší farnosti sv. Mikuláš. Nejprve se všichni setkali v kostele a po seznámení s nejmladšími i nejstaršími účastníky setkání jsme se odebrali před kostel, kde za hudebního doprovodu mládežnické kapely si děti nazdobili připravený stromek. Ten se nakonec slavnostně rozsvítil a děti i s rodiči se odebrali do hasičárny, kde na ně čekal sv. Mikuláš s anděly a čerty.

16.11.2008 80. let výročí posvěcení kostela
Dlouho očekávaný den byl konečně tady. Velká slavnost, vzácní hosté, kostel nabitý k prasknutí. Taková byla oslava 80. let od posvěcení kostela. Kostel od léta v novém kabátě a vymalovaným presbytářem navštívil i první pokřtěný, i nejstarší ministrant. Po mši promluvili hosté domácí i ze zahraničí a všichni měli radost s úžasného společenství v naší farnosti. Vše pak završil společný oběd.

listopad 2008 Malování presbytáře
Rekonstrukce presbytáře začala tak nějak nenápadně. Že se něco děje signalizovala jen obrovská plachta, která ukrývala veškeré dění. A že se děly věci ! Houpavé lešení, ideální pro udělování pokání. Oblaka prachu a obětavá práce spousty lidí. Zvlášť je třeba poděkovat malíři, panu Gruszkowskému, a panu Fickovi. Obětavou práci odvedl i varhaník Vítek Krátký, díky kterému jsou naše varhany jako nové.

28.9.2008 Dožínky 2008
Ač farnost v průmyslové zóně, sešli jsme se, abychom společně poděkovali za úrodu a hlavně za již dokončenou opravu fasády kostela. Nyní svítí novotou do širého okolí a mnozí okolo jedoucí si vlastně až nyní uvědomili, že tu nějaký kostel vůbec je. Účastnili se hosté z Polska, horníci ze Stonavy i místní hasiči.

3.8.2008 Akce Kryštof
Bože svůj vůz musím řídit já sám, ty však řiď mé srdce, abych se bezohledně nesnažil dostat vpřed. Dej mi klidnou mysl a pevnou ruku. Zbav mne chvatu, který mne nutí předjíždět. Připomínej mi, že ohrožení života je příliš velká cena. Amen.

22.6.2008 Farní pouť
Letos se opět všichni sešli aby oslavili svátek sv. Antonína z Padovy. Už tradičně tuto slavnost doprovázela hudba polské goralské kapely a kolotoče. Zlatým hřebem tohoto dne však bylo svěcení sochy našeho patrona, které zhlédli také vzácní hosté z Polska, Slovenska a Ukrajiny a v neposlední řadě starostové Stonavy, Albrechtiček a starosta obvodu Slezské Ostravy a Kunčiček.

9.6.2008 Nátěr fasády kostela I.
Tak konečně propukla největší akce v dějinách této farnosti ve 21. století. Snad se to s Boží pomocí celé podaří a náš kostel dostane nový kabát. Už teď děkujeme všem, kdo se zapojili. Pán Bůh zaplať.

25.5.2008 Boží tělo 2008
Letos již podruhé se celá farnost setkala na oslavách svátku Božího těla. Tentokrát jsme mohli uvítat vzácné hosty – horníky, z nichž někteří jsou pamětníci těchto oslav ještě jako ministranti. Společně s místními hasiči vytvořili slavnostní atmosféru, v níž nejedno oko nezůstalo suché.

4.5.2008 Svěcení sochy svatého Floriána
V neděli proběhlo slavnostní svěcení sochy svatého Floriána, známého patrona hasičů. Sv. Florián je nejčastěji zpodobňován jako římský důstojník se džbánem vody a s mlýnským kamenem. Poét byla socha slavnostně umístěna na budovu místního hasičského sboru.

29.3.2008 Pouť do Krakowa - Kalwarie - Lagiewniki
V předvečer svátku Božího Milosrdenství jsme se vydali na farní poutní zájezd do Polska. Navštívili jsme Wadowice, rodiště Jana Pavla II. a připoměli jsme si 3. výročí jeho smrti, dále Kalwarii a nakonec chrám Božího milosrdenství v Krakowě.
Nahoru

webmaster - [email protected]