K zamyšlení

SLAWOMIR BIELA – SVĚŘIT SE LÁSCE

PONDĚLÍ
20.5.
sv. Bernardin

Abychom zachovali správnou rovnováhu mezi činností a modlitební odevzdaností Bohu, je třeba, abychom se v práci angažovali tak, jako by záleželo všechno na nás, ale zároveň doufali tak, jako by všechno záleželo na Bohu.
ÚTERÝ
21.5.
sv. Ondřej Bobola

Svatost se nedá dobýt, ale lze ji získat pouze od Ježíše s tím, že po ní člověk usilovně touží.
STŘEDA
22.5.
sv. Julie

Když stojíš před Bohem, důvěřuj Jeho milosrdenství a uznej pravdu o sobě. Pak Bůh shlédnena tvoji bídu a slituje se, promění tě, posvětí, naplní sebou.
ČTVRTEK
23.5.
sv. Jan Křtitel de Rossi

Když tím, že se svěříme Marii, vstupujeme do společenství života s Ní, budeme vcházet na cestu stále plnějšího spojení s Ježíšem, na cestu svatosti.
PÁTEK
24.5.
sv. Vincent Lerinský


Boha se nemusíš bát, protože On i tak ví, co se skrývá ve tvém nitru.
SOBOTA
25.5.
sv. Beda Ctihodný
Oheň lásky, který plane v Ježíšově srdci, může očistit celé lidstvo. Právě díky této lásce jsme byli všichni vykoupeni.
NEDĚLE
26.5.
sv. Filip Neri


Snaž se stát pod křížem spolu s Marií a pros ji, aby tě učila, jak máš adorovat jejího ukřižovaného Syna.


webmaster - jirigolec@seznam.cz