K zamyšlení

TOMÁŠ ŠPIDLÍK – ŽIVÉ SLOVO

PONDĚLÍ
29.3.


Půst je návratem do ráje tak, aby byl ve středu pozornosti sám Bůh.
ÚTERÝ
30.3.
sv. Jan Klimak

Pro toho, kdo si z lásky k Bohu při každém jídle maličkost odepře, se půst stává modlitbou těla.
STŘEDA
31.3.
bl. Balbína

Bůh je ochoten dát nám tolik milosti, kolik jsme schopni přijmout, nakolik dokážeme vyprázdnit srdce od jiných zájmů a přání.
ČTVRTEK
1.4.
sv. Makarius

Kdo v horách ztratil cestu, bývá tak oslabený, že už nestojí na nohou. Setká-li se však s někým, kdo ho chce dovézt nazpět, síly se mu vrátí. Tak nám také v životě vrací sílu každé setkání s Ježíšem.
PÁTEK
2.4.
Velký pátek


Věci, kterým říkáme „naše“, jsou nám svěřeny Bohem, abychom s nimi vykonali něco dobrého.
SOBOTA
3.4.
Bílá sobota
Bůh je svoboda. Svobodně dává jenom tomu, kdo svobodně přijímá.
NEDĚLE
4.4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně


Uznání hříchu, rozhodnutí napravit se, je jedna z nejradostnějších událostí v našem životě. Ukazuje to sílu Ducha Svatého, který nám dává věčný život.


webmaster - jirigolec@seznam.cz