K zamyšlení

TIZIANO SOLDAVINI – SÍLA LŽI

PONDĚLÍ
18.3.
sv. Cyril Jeruzalémský

Hledejme Ježíše a v modlitbě zakusíme uzdravující dílo Boha. Svěřme se mu beze strachu a bez výhrad.
ÚTERÝ
19.3.
Slavnost sv. Josefa

Kdo poznal svody lži a poznal Pána, dostává od něho sílu s nimi bojovat.
STŘEDA
20.3.
sv. Archip

Od stvoření nepřestal Bůh člověka hledat, miluje jej a jeho radostí je být s ním. Všechno svým slovem stvořil a od člověka očekává odpověď.
ČTVRTEK
21.3.
bl. Serapion

Jen s Boží milostí je možné znovu objevit pravdu o sobě a zjistit skutečnost o sobě.
PÁTEK
22.3.
sv. Epafrodit


Pravda uzdravuje rány, které způsobila lež, dokonce uschopňuje člověka k odpuštění.
SOBOTA
23.3.
sv. Turibius z Mongroveja
Nenechme se utlačovat a dusit smutnými životními událostmi, neutíkejme od reality vytvářením „vzdušných zámků“, ale žijme v plnosti přítomnost. To je životně důležité.
NEDĚLE
24.3.
sv. Kateřina Švédská


Svěřme náš život Duchu svatému a Ježíši, a budeme proměněni v to, o čem přemítáme.


webmaster - jirigolec@seznam.cz