K zamyšlení

MARIE SVATOŠOVÁ – NEBOJ SE VRÁTIT DOMŮ

PONDĚLÍ
11.11.
Svátek sv. Martin

Nezapomínejte, že nežijeme v ráji. Jsme z ráje vyhnáni. Dobrá zpráva je, že máme šanci se do ráje vrátit.
ÚTERÝ
12.11.
sv. Josafat

Navzájem se potřebujeme, navzájem se doplňujeme. Není to náhoda, ale geniální Boží záměr.
STŘEDA
13.11.
Svátek sv. Anežky České

Síla modlitby je tou největší silou, kterou my smrtelníci máme na tomto světě k dispozici.
ČTVRTEK
14.11.
sv. Mikuláš Tavelič

Pokoj vám. Svůj pokoj vám dávám. Pokoj je něco, co se dá předávat. Nedá se koupit, ale dá se vymodlit. Sobě i druhým.
PÁTEK
15.11.
sv. Albert Veliký


Nejúčinnějším lékem proti strachu je pevná víra v Boží lásku a všemohoucnost.
SOBOTA
16.11.
sv. Markéta Skotská
Bůh neříká: „Nic se vám nestane, nezemřete.“ Ale ujišťuje nás, že nás miluje a že má všechno bezpečně pod kontrolou.
NEDĚLE
17.11.
sv. Alžběta Uherská


Jeden za druhého máme odpovědnost. Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany téže mince. Jestliže tohle nechápeme a nerespektujeme, sami sebe odsuzujeme k životu v džungli. V ní platí zákony džungle, zákony zvířecí.


webmaster - jirigolec@seznam.cz