K zamyšlení

TIMOTHY DOLAN - KNĚŽÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ

PONDĚLÍ
29.1.
sv. Sulpicius

Hodnota vytrvalé modlitby není v tom, že nás Bůh uslyší, ale že my konečně uslyšíme Boha.
ÚTERÝ
30.1.
sv. Martina

Pokud je cílem našeho života připodobnit se Kristu, pak je poslušnost způsobem, jak se k tomu dopracovat.
STŘEDA
31.1.
sv. Jan Bosko

Bůh mě nestvořil jen tak pro nic. Stvořil mě, abych pro něj vykonal určitou službu. Svěřil mi dílo, které nesvěřil nikomu jinému. Mám své poslání. Proto mu důvěřuji.
ČTVRTEK
1.2.
sv. Pionius

Bůh sesílá slunce a déšť na spravedlivé i nespravedlivé z laskavosti; a laskavost je sestrou lásky, která přemáhá nenávist.
PÁTEK
2.2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu


Ohleduplnost je počátkem velké svatosti. Naučíte-li se umění být pozorní vůči druhým, budete se stávat den za dnem podobnějšími Kristu.
SOBOTA
3.2.
sv. Blažej
Velkodušný člověk rychle odpouští a nechová v srdci zášť, přehlíží malichernosti a pochybnosti přenechává druhým.
NEDĚLE
4.2.
sv. Ondřej Corsini


Nic neskrývej před svým zpovědníkem, neboť nemocný může být uzdraven pouze léčením ran.


webmaster - jan.golec@seznam.cz